Międzyszkolny Klub Sportowy
ATHLETIC
Radom

Aktywność fizyczna w Montessori – lodowisko MOSiR

Szkoła uczestniczy w projekcie sportowym realizowanym przez MKS Athletic – działanie wpisuje się w profilatykę aktywności sportowej oraz bezpieczeństwa poza szkołą i na obiektach spotrowych.

Zgrana ekipa dzieci i młodzieży ruszyła na lodowisko. Najważniejsze , że wszyscy sobie pomagali.

Read more

Read more